Gwarancja dożywotnia

Gwarancja wieczysta na oporządzenie SAG

Zasady odpowiedzialności gwarancyjnej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 1

Firma CHAKRA Paweł Ścibiorek, zwana dalej Producentem,  gwarantuje nabywcy, że produkty marki SAG, objęte gwarancją, będą wolne od defektów i wad w materiale i w wykonaniu przez cały czas ich użytkowania. 

Gwarancja ogranicza się wyłącznie do naprawy produktu lub w drugiej kolejności do wymiany produktu. Producent nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za pośrednie straty lub szkody.

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia. Jednakże, w miarę naszych możliwości, postaramy się naprawić zużyte elementy w przystępnej cenie.

§ 2

Tryb zgłaszania reklamacji. Warunki serwisowe.

Gwarancja udzielana jest bezpośredniemu Nabywcy i nie podlega przeniesieniu. Wszelkie roszczenia dotyczące produktów spełniających warunki niniejszej gwarancji mogą być składane jedynie przez Nabywcę, który nabył dany produkt bezpośrednio u Producenta lub u jednego z jego dystrybutorów.

1. Warunkiem przyjęcia produktu do reklamacji jest osobiste lub za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) dostarczenie do Producenta lub dystrybutora, u którego został dany produkt zakupiony:

1.1. W przypadku dostarczenia reklamacji za pośrednictwem przewoźnika- odbywa się to na koszt Nabywcy.

2. Warunkami przyjęcia produktu dostarczonego w sposób określony w punkcie 1 są:

• Dostarczenie kopii faktury zakupu, rachunku lub paragonu.

• Dostarczenie kompletnego produktu.

• Produkt należy dostarczyć wyczyszczony.

3. W przypadku osobistego dostarczenia reklamowanego produktu, potwierdzeniem przyjęcia produktu jest wydanie dokumentu przyjęcia.

4. Producent zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki utraty w/w dokumentu.

5. W przypadku dostarczenia reklamacji za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) potwierdzeniem przyjęcia przesyłki do serwisu, jest złożenie na liście przewozowym podpisu i pieczęci firmowej przez pracownika Producenta.

5.1. Jednocześnie Producent zastrzega sobie prawo odmowy uznania reklamacji oraz odesłania reklamowanych produktów do Nabywcy na jego koszt, jeżeli:

• Nabywca nie dotrzymał warunków wymienionych w punkcie 2.

• Stan przesyłki odbiega od opisanego w załączonych dokumentach.

• Przesyłka zawiera towar nie zakupiony bezpośrednio u Producenta lub jednego z jego dystrybutorów.

5.2. Wycofanie towaru, o którym mowa w punkcie 5.1, lub zgłoszenie ewentualnych niezgodności powinno nastąpić w terminie trzech dni roboczych licząc od daty otrzymania towaru do reklamacji.

5.3. W tym samym terminie trzech dni roboczych Nabywca może zgłaszać zastrzeżenia co do stanu odesłanego mu przez Producenta towaru. Termin trzydniowy liczy się od daty otrzymania towaru (złożenia podpisu na liście przewozowym przez Nabywcę).

5.4. Brak zgłoszenia zastrzeżeń wymienionych w punkcie 5.1 w terminie określonym w punkcie 5.2, oraz brak zastrzeżeń zgłoszonych przez Nabywcę w terminie określonym w punkcie 5.3 oznacza akceptację stanu przesyłki.

6. Terminy serwisowe:

Producent zobowiązuje się do wymiany lub naprawy towarów zgłoszonych w trybie reklamacyjnym w terminie 30 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia do serwisu. Wyjątek stanowią wszystkie produkty przygotowane na specjalne zamówienie Klienta.

7. Tryb wydania reklamowanego towaru:

7.1. Warunkiem osobistego odbioru reklamowanego towaru jest przedstawienie oryginału dokumentu przyjęcia do reklamacji .

7.2. Odesłanie przyjętego produktu na adres Nabywcy odbywa za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) na koszt Producenta lub jego dystrybutora.

 

§ 3

Utrata praw gwarancyjnych

1. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:

1.1. Zmian lub modyfikacji produktów innych, niż dokonanych przez Producenta.

1.2. Uszkodzenia produktu spowodowanego zaniedbaniem lub korzystaniem z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

1.3. Mechanicznych, chemicznych lub termicznych uszkodzeń produktu, celowego bądź przypadkowego jego uszkodzenia.

§ 4

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Zaloguj się

Waluty

Wersje językowe

Sklep internetowy Shoper.pl