Regulamin

1. Sklep internetowy www.sagear.eu zwany dalej SAG, prowadzony jest przez SAG Paweł Ścibiorek, Ul. Sikorskiego 22/2, 32-400 Myślenice, NIP: 872-232-53-65, REGON 180421673, zarejestrowana przez Burmistrza Miasta Dębicy. Adres do korespondencji: SAG, ul. Sikorskiego 22/2, 32-400 Myślenice, Polska.
2. Wszystkie ceny są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
3. Wszystkie zdjęcia prezentowane na stronach SAG mają charakter poglądowy. Sprzedawane towary mogą różnić się od nich detalami np. ze względu na zmiany wprowadzane przez producentów.
4. Zamówienia mogą być składane przez zarejestrowanych Kupujących (konsumentów) SAG. po dokonaniu weryfikacji zgodnie z pkt. 6. Rejestracja polega na wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza dostępnego na stronach SAG, w szczególności pozwalających na identyfikację kupującego. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
5. W celu weryfikacji danych, na adres e-mail podany przy rejestracji automatycznie wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji.
6. Prezentacja towarów na stronach SAG jest zaproszeniem do składania ofert. Charakter oferty mają zamówienia składane przez Kupujących (konsumentów) sklepu SAG. Czas związania ofertą wynosi 14 dni.
7. W terminie wskazanym w punkcie 6 SAG może przyjąć ofertę przesyłając potwierdzenie na adres e-mail podany przy rejestracji. Przyjmując ofertę SAG przystępuje do realizacji zamówienia.
8. Czas realizacji zamówienia (do momentu nadania przesyłki u operatora wskazanego przez Kupującego (konsumenta) wynosi 2-7 dni.
9. Zapłata ceny oraz należności za przesyłkę może nastąpić przelewem na rachunek wskazany przez SAG lub przy odbiorze. W przypadku płatności przelewem warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest uznanie rachunku bankowego SAG, pełną kwotą należności.
10. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium RP, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Paczkomatu zgodnie z treścią zamówienia złożonego przez Kupującego (konsumenta). Koszty przesyłki są podawane każdorazowo przed finalizacją zamówienia. Przesyłki nadawane są w ciągu co najwyżej 4 dni od przyjęcia oferty, chyba że opis towaru stanowi inaczej. Czas doręczenia przesyłki zależy od podmiotu dostarczającego przesyłki wybranego przez Kupującego (konsumenta). Zazwyczaj nie przekracza 4 dni od momentu nadania.
11. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku SAG zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy, należy złożyć SAG stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sag@sagear.eu. Kupujący (konsument) zobowiązany jest zwrócić nieużywany towar w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu w terminie 14 dni na adres do korespondencji podany w pkt 1. wraz ze wszelkimi dokumentami wydanymi wraz z towarem oraz oświadczeniem woli, dostępnym pod poniższym linkiem:
Wzór odstąpienia od umowy.
Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Zwroty realizowane będą w terminie 14 dni od otrzymania towaru wraz z żądaniem zwrotu ceny, przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego (konsumenta), jeżeli zostaną spełnione w/w przesłanki.
12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w szczególności w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli SAG wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez SAG utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
4. w której konsument wyraźnie żądał, aby SAG do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli SAG świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez SAG o utracie prawa odstąpienia od umowy;
6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
13. SAG nie odbiera przesyłek za pobraniem.
14. Żądanie wystawienia faktury VAT należy zgłosić wraz ze złożeniem zamówienia wypełniając odpowiednie pola formularza.
15. Sposób dokonywania reklamacji określony jest w karcie gwarancyjnej dostarczonej wraz z zakupionym towarem. Gwarancją objęte są towary, do których dołączane są karty gwarancyjne.
16. Jeżeli postanowienia karty gwarancyjnej nie stanowią inaczej, gwarancja komercjalna obejmuje co do zasady 12 miesięcy i dotyczy poprawnego działania towaru.
17. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
18. Sprzedawane towary przeznaczone są wyłącznie do użytku nieprofesjonalnego.
19. Składając zamówienie Kupujący (konsument) zobowiązuje się do odebrania przesyłki oraz w przypadku wybrania płatności za pobraniem, uiszczenia zapłaty przy odbiorze.
20. W przypadku odmowy odebrania przesyłki Kupujący (konsument) zostaje obciążony podwójną opłatą za koszty transportu (do i od Kupującego (konsumenta). Płatność ta winna być zrealizowana w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.
21. SAG nie odpowiada za czas wykonania usług transportowych świadczonych przez zewnętrzne firmy.
22. Opis procedury reklamacyjnej:
Kupujący może składać SAG reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sag@sagear.eu, lub w formie pisemnej na adres do korespondencji podany w pkt 1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji SAG zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
SAG rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
23. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
24. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za niedozwoloną klauzulę umowną, takie postanowienie obowiązuje wyłącznie w stosunkach z Kupującymi (konsumentami) będącymi przedsiębiorcami.

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Zaloguj się

Waluty

Wersje językowe

Sklep internetowy Shoper.pl